Image1

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร

เขียนโดย Administrator วันอังคารที่ 20 มกราคม 2015 เวลา 21:54 น.

>> ประกาศ

 

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน

เขียนโดย Administrator วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2014 เวลา 16:14 น.

 

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

เขียนโดย Administrator วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2014 เวลา 21:45 น.

>> ประกาศ

 

ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

เขียนโดย Administrator

>> ประกาศ

 

ประกาศ เรื่อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เขียนโดย Administrator

>> รายละเอียด  

 

ประกาศ เรื่อง ตารางปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2557

เขียนโดย Administrator

>> ตารางกิจกรรมและการแต่งกาย

 

ประกาศ เรื่อง ขอเลื่อนการสัมภาษณ์ของที่สมัครเรียนปริญญาโท ม.บูรพา

เขียนโดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฏาคม 2014 เวลา 17:15 น.

เรียน ผู้ที่สมัครเรียนปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา กับ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเลื่อนการสอบสัมภาษณ์ (ด้านงานวิจัยที่จะเข้าเรียน) เดิมจาก วันที่ 19 กรกฏาคม 2557 เปลี่ยนเป็นหลังวันที่ 22 กรกฏาคม 2557 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 อาคารตึกทันตกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ดร.อรรณพ สนธิไชย โทร.081-562-6259

 

หน้า 1 จาก 7

«เริ่มแรกย้อนกลับ1234567ถัดไปสุดท้าย»
For a professional business hosting we highly recommend hostgator review or cloud hosting
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 77 ม.4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โทร 035-454050 - 7 fax. 035-454049
Joomla Templates designed by Joomla Hosting