Image1

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ในระบบสอบกลาง รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2557

เขียนโดย Administrator

>> ประกาศ

 

ประกาศ เรื่อง ขอเลื่อนการสัมภาษณ์ของที่สมัครเรียนปริญญาโท ม.บูรพา

เขียนโดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฏาคม 2014 เวลา 17:15 น.

เรียน ผู้ที่สมัครเรียนปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา กับ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเลื่อนการสอบสัมภาษณ์ (ด้านงานวิจัยที่จะเข้าเรียน) เดิมจาก วันที่ 19 กรกฏาคม 2557 เปลี่ยนเป็นหลังวันที่ 22 กรกฏาคม 2557 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 อาคารตึกทันตกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ดร.อรรณพ สนธิไชย โทร.081-562-6259

 

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มิสิทธิ์ เข้าศึกษา 2557

เขียนโดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฏาคม 2014 เวลา 21:32 น.

>> ประกาศ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกายในระบบสอบกลาง ประจำปีการศึกษา 2557

เขียนโดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 03 กรกฏาคม 2014 เวลา 00:00 น.

>> ประกาศ

 

ประกาศ เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา 2557

เขียนโดย Administrator วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2014 เวลา 20:08 น.

>> ประกาศ

     เนื่องด้วย กยศ.ได้ประกาศกำหนดการให้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่ ขอให้ผู้กู้ทั้งรายเก่าและ

รายใหม่ของวิทยาลัย ฯ ศึกษาประกาศจาก กยศ. เพื่อจะได้ปฏิบัติตามขั้นตอน ในกำหนดการต่อไป

ทั้งนี้ให้นักศึกษาปฏิบัติตามกำหนดการของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยเข้าไปที่

เว็บไซต์http://www.studentloan.or.th เพื่อกรอกข้อมูลตามขั้นตอนต่างๆ ในกำหนดการ

 

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เขียนโดย Administrator วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2014 เวลา 19:40 น.

>> ประกาศ

 

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

เขียนโดย Administrator วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2014 เวลา 01:14 น.

>> ประกาศ

 

หน้า 1 จาก 6

«เริ่มแรกย้อนกลับ123456ถัดไปสุดท้าย»
For a professional business hosting we highly recommend hostgator review or cloud hosting
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 77 ม.4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โทร 035-454050 - 7 fax. 035-454049
Joomla Templates designed by Joomla Hosting