ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ วสส.รวมใจ จิตอาสาบริการวิชาการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการ วสส.รวมใจ จิตอาสาบริการวิชาการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการช่วยเหลือสังคม

By Administrator

วิทยาลัยฯ ร่วมมือกับกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ให้บริการวิชาการแก่สังคมใน กลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมมือกันดำเนินโครงการ ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.บางปลาม้า กับศูนย์บ้านพักคนชราบ้านเกาะแก้ว อ.สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

More...
หน่วนทันตกรรมเคลื่อนที่

หน่วนทันตกรรมเคลื่อนที่

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี

By Administrator

เนื่องด้วยวิทยาลัยร่วมกับส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการ"ทันตกรรมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ ๖๐ พรรษา"

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

ทำเนียบผู้บริหาร

 


boss1

นายนุสรณ์ คูธนะวนิชพงษ์
พ.ศ. 2542 - 2544


boss2

นายภรต โทนแก้ว
พ.ศ. 2545 - 2546


boss3

นายเจต ปฏิเวทภิญโญ
พ.ศ. 2547 - 2548


boss4

นางดลใจ จองพานิช
พ.ศ. 2549 - 2550


boss5

นายปริทัศน์ เจริญช่าง
ปัจจุบัน

For a professional business hosting we highly recommend hostgator review or cloud hosting
แสดงข้อมูลแท็บ เขียนโปรแกรมภาษา php
แสดงข้อมูลแท็บ เเขียน CSS
แสดงข้อมูลแท็บ เขียน jQuery
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 77 ม.4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โทร 035-454050 - 7 fax. 035-454049
Joomla Templates designed by Joomla Hosting