ทำเนียบผู้บริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมมือกันประหยัดพลังงาน

ร่วมมือกันประหยัดพลังงาน

ร่วมมือกันประหยัดพลังงาน

By Administrator

แนวทางในการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภคของวิทยาลัยฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการประหยัดพลังงานของสถาบันพระบรมราชนก

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

ทำเนียบผู้บริหาร

 


boss1

นายนุสรณ์ คูธนะวนิชพงษ์
พ.ศ. 2542 - 2544


boss2

นายภรต โทนแก้ว
พ.ศ. 2545 - 2546


boss3

นายเจต ปฏิเวทภิญโญ
พ.ศ. 2547 - 2548


boss4

นางดลใจ จองพานิช
พ.ศ. 2549 - 2550


boss5

นายปริทัศน์ เจริญช่าง
ปัจจุบัน

For a professional business hosting we highly recommend hostgator review or cloud hosting
แสดงข้อมูลแท็บ เขียนโปรแกรมภาษา php
แสดงข้อมูลแท็บ เเขียน CSS
แสดงข้อมูลแท็บ เขียน jQuery
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 77 ม.4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โทร 035-454050 - 7 fax. 035-454049
Joomla Templates designed by Joomla Hosting