ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ วสส.รวมใจ จิตอาสาบริการวิชาการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการ วสส.รวมใจ จิตอาสาบริการวิชาการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการช่วยเหลือสังคม

By Administrator

วิทยาลัยฯ ร่วมมือกับกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ให้บริการวิชาการแก่สังคมใน กลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมมือกันดำเนินโครงการ ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.บางปลาม้า กับศูนย์บ้านพักคนชราบ้านเกาะแก้ว อ.สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

More...
หน่วนทันตกรรมเคลื่อนที่

หน่วนทันตกรรมเคลื่อนที่

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี

By Administrator

เนื่องด้วยวิทยาลัยร่วมกับส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการ"ทันตกรรมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ ๖๐ พรรษา"

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

ใบเบิกพัสดุ

>> ดาวน์โหลด

For a professional business hosting we highly recommend hostgator review or cloud hosting
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 77 ม.4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โทร 035-454050 - 7 fax. 035-454049
Joomla Templates designed by Joomla Hosting