Get Adobe Flash player

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาและจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

>> จ้างเหมาจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณ

>> จัดซื้อก๊อกน้ำ

>> ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

>> จ้างเหมาซักผ้าม่านพร้อมติดตั้ง อาคารปฏิบัติการ

>> ซื้อวัสดุการเกษตร

>> จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ

>> จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและวัสดุก่อสร้าง

>> จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล

>> จ้างเหมาทำตรายาง

>> จ้างเหมาถ่ายเอกสาร

>> จัดซื้อถังน้ำดื่ม

>> ซื้อเครื่องปรับอากาศ

>> จ้างเหมาตกแต่งสถานที่

>> จ้างทำฟันปลอม

>> จ้างทำฟันปลอม

>> จ้างทำฟันปลอม

>> จ้างทำฟันปลอม

 ..

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux