Category: ข่าวสารวิทยาลัย

ข่าวอบรม/สัมนา

พิธีปัจฉิมนิเทศ เตรียมความพร้อมการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ณ ห้องประชุม 321 อาคารเรียนรวม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านต่อ »
ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านประเมินความรู้ความสามารถ-ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (นักวิชาการศึกษาและนักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ครั้งที่-1 และ มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ-ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่-2

อ่านต่อ »
Scroll to Top