ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านประเมินความรู้ความสามารถ-ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (นักวิชาการศึกษาและนักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ครั้งที่-1 และ มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ-ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่-2

Scroll to Top