แผนที่การเดินทาง

>  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
    77 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
>  Tel : 035-454051-7
>  Fax : 035-454049
>  E-mail : Info@phcsuphan.ac.th

       การเดินทางรถยนต์ส่วนตัว
มุ่งหน้าเข้าจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนบางบัวทอง – สุพรรณบุรี(340) >> ออกทางคู่ขนาดมุ่งหน้าไปถนนสาย 357  >> ลงจากสะพานแล้วกลับรถมุ่งหน้าไปถนน 3318 >>เลี้ยวขวาแล้วมุ่งหน้าไปถนนสาย 3593(ศูนย์ราชการแห่งที่ 2) >> วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี (ขวามือ)

      การเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุพรรณบุรี  >> รถสามล้อเครื่องรับจ้าง,รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง>> วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี (ขวามือ)

      การเดินทางด้วยรถไฟ
สถานีรถไฟจังหวัดสุพรรณบุรี >> รถสามล้อเครื่องรับจ้าง,รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง>> วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี (ขวามือ)

Scroll to Top