Category: ข่าวสารวิทยาลัย

ข่าวอบรม/สัมนา

พิธีปัจฉิมนิเทศ เตรียมความพร้อมการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ณ ห้องประชุม 321 อาคารเรียนรวม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านต่อ »
Scroll to Top